MIM 9

Modulenbaan | spoor Z 1:220

9. Het plan voor 2020

Na talloze andere modelbouwaktiviteiten is het nu weer tijd voor het gezamenlijke modulenplan. Even een mailtje aan Gonard:

Ro Robert:

"Vanavond ga ik proberen drie vervolgmodulen uit te tekenen voor 2020. Geef eens vast aan wat je daar op zou willen hebben. Je hebt vast wel goeie ideeën."

Ro Gonard:

"Iets van een stad?"

Goed! Ik ontwerp heel primitief een stad die op Gonards module nr. 1, het rangeerterrein, kan aansluiten, maar die straks ook in het gezamenlijke plan past. De sporen zijn nog maar schetsmatig, alleen om aansluitingen te maken. De stad zal ik zo ontwerpen dat hij zowel op de afzonderlijke banen als op de gezamenlijke een logische plek heeft.

Tekening module | spoor Z 1:220

Ik maak er volgend jaar een scheepswerf bij. Daar kan ik dan mijn 17de eeuwse schip St Alexandra op kwijt. Bovendien is er nog ruimte voor de wijk Thalfluss waar een infoblad van is. Links wil ik dan het slot Thalbrück am Fluss leggen met een park en formele tuinen. Dat vormt dan een mooi contrast met de wijk Thalfluss en het industrie-terrein erachter. Zo kan ik mijn oudere diorama's weer gebruiken.

Scheepswerfmodule | spoor Z 1:220

Module nr. 7 wordt dan een havenmodule met 19de eeuwse industrie, een slot- of stadspark en een buitenwijk van de stad. Alle drie ontwerpen zijn straks voor ons zelf zowel als gemeenschappelijk te gebruiken.

Tekening havenmodule | spoor Z 1:220

Gonard 2020

Gonards nieuwe stadsmodule, nr 5, moet solo passen bij module nr. 1, het rangeerterrein en module nr. 3, de brugmodule met houtzagerij. Het stadsdeel moet dus van links naar rechts aansluiten bij de fabriek, de locloods, de stadshuizen en het stadspark. Naar rechts toe kan het landschap dan hoger worden om bij het woud en de houtzagerij uit te komen. Of er nog een stadshalte komt is de vraag voor later.

Tekening Gonards modulebaan | spoor Z 1:220

Diezelfde nieuwe stadsmodule nr. 5 moet in het gezamenlijke plan passen bij niet minder dan vier modulen, van links naar rechts:
- nr. 6 een nieuwe scheepswerf module
- nr. 7 een nieuwe haven module
- nr. 4a module Nieder-Rosenthal
- nr. 2 de brugmodule met houtzagerij.

Tekening twee gekoppelde modulebanen | spoor Z 1:220

Nu moet het stadsdeel dus passen bij het industrieterrein (hier onder de scheepswerf en de wijk Thal Fluss) én onder de stadswijk bij de haven. Het verhoogde landschap moet dan passen bij het dorp Nieder-Rosenthal nr. 4a en hier bij de onderste helft van de brugmodule.Dat betekent dat er aan al die stadsgebouwen nogal wat eisen worden gesteld om zowel bij een fabriek- en industrieterrein als bij de stadshuizen en de havenwijk te passen. De gebouwen op de verschillende modulen gaan dus qua stijl iets met elkaar te maken hebben. Misschien dat een verbindend element ook de resten van een oude stadsmuur kunnen zijn.

Robert 2020

Roberts nieuwe modulen voor 2020 gaan een keten vormen. Anders dan Gonards baan kun je hier niet rond rijden, maar met de trein van het begin naar het einde. Het linker gedeelte van de afbeelding Module nr. 4a en 4b is al besproken in MIM 8, het sluitstuk. Daar gaat het (v.l.n.r) over het slot Rosenthal, Nieder- en Ober Rosenthal en het Freilichtmuseum in meerdere fasen.

Roberts moduleplan | spoor Z 1:220

Hier komen nog de twee modulen bij met een scheepswerf nr.6 en een haven nr.7. Op de scheepswerf komen enkele losse diorama's. Op het eerste diorama komt het slot Thalbrück am Fluss met een park en formele tuinen. Aan de overkant van de Thalfluss komt de scheepswerf met het 17de eeuwse schip St Alexandra (in het paarse vlakje). Op het derde diorama ligt de wijk Thalfluss waar een infoblad van is. Helemaal rechts tenslotte het vierde diorama met industrie. Op de havenmodule nr. 7 komt van boven naar onder een stadswijk, een havendiorama en een slot- of stadspark

Gezamenlijk plan

In het gezamenlijke plan moet module nr. 6 met de scheepswerf links aansluiten bij het woud op module nr. 2, station Rosenthal. De lange zijde moet dan aansluiten bij de havenmodule nr. 7 en de rechterkant moet bij het industrieterrein weer kloppen met stadsmodule nr. 5 van Gonard.

De havenmodule nr. 7 moet links aansluiten op module nr. 1 van Gonard met de draaischijf, de lange zijde moet passen bij module nr. 6 met de scheepswerf. De rechterkant komt dan midden boven op stadsmodule nr. 5 uit. Tenslotte moet de rechtse bovenkant kloppen met de brug op module nr. 4a, het sluitstuk uit MIM 8.

Tekening van de gezamelijke modulebaan | spoor Z 1:220

Het is nog een eindeloos gepuzzel om stukken diorama, gebouwen en landschap bij elkaar te laten passen. Zo ontstaat er soms een lastig knooppunt waar je het helemaal niet had verwacht. In het volgende hoofdstuk komt zo’n knooppunt aan de orde.