MIM 10

aansluiten van twee modulen | spoor Z 1:220

10. Knooppunt Thalbrau

Er is tussen drie modulen een lastig punt waar je enorm moet puzzelen om hoogteverschillen weg te werken. Dat is op module 2 station Rosental als die aansluit op:
-module 1 (Gonard) met de draaischijf óf
-modulen 4a en 4b Nieder- en Ober-Rosenthal.

tekening modulenbaan | spoor Z 1:220

 

Het komt door de verschillende hoogten die ze hebben. Het niveauverschil tussen modulen 2 (Robert) en 1 (Gonard) is nog makkelijk te overbruggen.Maar in de situatie van Robert 2020 (zie MIM 9) dat module 2 station Rosenthal opeens aan module 4a met het slot Rosenthal grenst wordt het lastig.

Hoogteverschil bij twee modulen | spoor Z 1:220

Daar zit allereerst een uitkijkpunt dat moet worden aangepast. Dat is nog te doen.

Wegwerken van het hoogteverschil | spoor Z 1:220

Het hoofdprobleem

Het hoofdprobleem op die plek is brouwerij Thalbrau. Oorspronkelijk is het de ergernis van de dorpelingen, want het was een Thalbrücks bedrijf. Maar het is dus een lastpak in álle opzichten, want ter plaatse is het niveau dat van module 1 (Gonard) en het deel voor het station met de oude brouwerij veel hoger.

Het gebouw dat er moet komen krijgt daardoor:
- twee blinde kanten van 60mm hoog,
- één bijna blinde kant van 80mm hoog en
- één kant waarvan de onderste 25mm deel uitmaakt van de module zelf.

Alles boven die 25mm is onderdeel van het verplaatsbare diorama: Bahnhoff Rosenthal. Al die blinde wanden en het deel van de module zelf worden dus de basis voor de brouwerij.

Puzzelen en tekenen

Ga er maar aan staan. Puzzelen, schetsjes maken die helemaal niet kunnen, tekeningen die er niet uitzien zo spuuglelijk. De hele procesgang moet ook nog kloppen met de werkelijkheid.

Procesgang bierbrouwerij

Uiteindelijk maak ik malletjes, een papieren testmodel en als alles klopt kun je eindelijk eens gaan bouwen.

 

tekening Thalbrau kelder | spoor Z 1:220
 
 
Tekening parterre Thalbrau | spoor Z 1:220
 
Tekening eerste etage Thalbrau | spoor Z 1:220
 
 
Tekening tweede etage Thalbrau | spoor Z 1". 220
 
Het oude gebouw van Thalbraus uit mijn fineertijd, is al een halve eeuw oud. Daarom wil ik het bewaren. Het wordt qua hoogte aangepast aan het 'nieuwe gebouw', een echte fabriek.
 
Tekening Thalbrau | spoor Z 1:220
 
Thalbrau staat op de module | spoor Z 1:220
 

Dat heeft ook weer gevolgen voor de hoogte van dát gebouw. Het valt aan te nemen dat zo'n architect daar rekening mee hield en dat doe ik dus ook. Nu zit onder de oude Thalbrau een grote bierkelder. De deur daarvan zit aan de stationskant. Maar aan de andere kant komt hij zijwaarts op de tweede etage van de fabriek uit die veel lager begint. Daar moet ook nog een logische oplossing voor komen: een historische deze keer. Oorspronkelijk zat de kelder natuurlijk recht onder de oude Thalbrau, maar nu is hij uitgebreid naar de nieuwe. Daar liggen de biervaten gelijkvloers met de grote brouwerij.

Thalbrau kelder is een vast onderdeel van de module | spoor Z 1:220

Tussen de stookruimte en de expeditie is het fundament voor de schoorsteen. Dit gedeelte komt vast op module 2, de hogere etages op het losse diorama van station Rosental.

Thalbrau op diorama Station Rosenthal | spoor Z 1:220

Op de hogere etages is de hele procesgang van het bier brouwen uitgewerkt. Op de 2de etage is een een lift naar de expeditie waar graan wordt aangevoerd voor de silo. Aan de andere kant bevinden zich de kantoren en de directie. Op de 1ste etage wordt geweekt, gemalzt (gekiemd), gedart (gedroogd) en geschrot (gemalen). Op het dak van de binnenplaats bevinden zich koelaggregaten. Op de parterre wort gemaischt (gegist). Daar staan de bekende grote koperen ketels. Vervolgens wordt er gekookt, gekoeld door de aggregaten en met het lautern (klaren) kom je dan in het al besproken souterrain uit. Een wenteltrap rechtsonder verbindt alle etages.

Onder is het ontwerp van de gevel van het 'Sudhaus' afgebeeld Het onderste deel, de expeditie, is vast op de module. Daarboven staan de brouwketels voor een groot boogvormig raam en daar weer boven de eerste en tweede etage. Vanaf de 'kelderkant' gaan de onderste twee lagen schuil achter de kelders van de oude Thalbrau. Vóór de twee bovenste etages staat dan nog het gebouw van de oude Thalbrau dat ongeveer dezelfde hoogte heeft. Meer over de brouwerij vind je in het infoblad over Het dorp Rosenthal.

Tekening Thalbrau | spoor Z 1:220