MIM 8

Tekening module 3A | spoor Z 1:220

8. Het sluitstuk

Gonard heeft rails gelegd op module 2, station Rosenthal en module 3, de brugmodule met de houtzagerij. Dan gaan ze alle drie naar Robert die ze voor het eerst aan elkaar legt om de grenzen aan te passen. Dat is nodig want er is nogal wat veranderd door de tijd. Zo is de locloods dichter bij de rand van module 2 gekomen. Om geen conflict te krijgen met het dorpsdeel bij station Rosenthal op module 2 moet de hoogte van het dorp worden aangepast.

Tekening modulebaan 2019 | spoor Z 1:220


Langs de autoweg van Gonard op module 1 loopt op module 2 Roberts smalspoor. Ook hier is een hoogteverschil. Het smalspoor moet op een spoor-dijk terecht komen die bij de wegberm aansluit. Bovendien ligt het terrein vóór de toekomstige brouwerij Thalbrau op module 2 (bij de locloods) twee centimeter hoger dan de autoweg op module 1, dus ook dat verschil moet worden opgelost.

Aan het einde van module 1 is een 'woud' met haarspeldbochten. Daar gaan in de toekomst Z-auto's rijden van de Poolse firma kkpmo. De grootste die zij hebben is een autobus. Die moet door haarspeldbochten kunnen zonder dat hij daar een spookrijder wordt. Dus moeten ook die bochten nog worden aangepast bij zijn minimale draaicirkel. Tenslotte moet het woud van module 1 bij het woud op module 2 aansluiten en daarna moeten de grenzen van deze twee samen nog worden aangepast op module 3 de brugmodule met houtzagerij.

Pech!

Met de servo's gaat het even wat minder. Gonard puzzelt aan een wisselaandrijving, maar de servo's die hij heeft besteld komen pas in november. Met Robert gaat het ook even wat minder, want de pech slaat toe:
Mijn oude bandschuurmachine gaat kapot. Geen punt, ik koop een nieuwe. Maar die heeft waar op de oude een veiligheidsknop zat juist een knop voor stationair draaien.

modulebaan Ik pak hem op en hij start spontaan... vreet ook spontaan de top van mijn linker wijsvinger op. Voorlopig kan ik een aantal maanden zelfs geen pincet vasthouden en wordt modelbouw 'theoretisch'. Ik ben niet fanatiek, maar ik leg mij er in die tijd dan maar op toe om een nieuwe module 4 te ontwerpen, met het slot Rosenthal en het dorp Nieder-Rosenthal voor de toekomst in 2020. Dat Is een ambitieus soloplan, maar volkomen verenigbaar met ons gezamenlijke project.

 

Ro Robert:

"Hadi Gonard, Wat de modulen betreft. Wat jij nu ziet is een fractie van waar ik mee bezig ben. Als het allemaal lukt wordt het erg leuk."

Ro Gonard:

"Hoezo niet fanatiek??."

De toekomst 2020

De kaart hieronder is ons uitbreidingsplan voor 2020. In deze kaart zijn de drie modulen die we in 2019 hebben gebouwd te onderscheiden aan hun witte achtergrond. Linksboven zie je Gonards rangeerterrein en daaronder station Rosenthal. Helemaal rechtsboven zit de derde, dat is de brugmodule met de houtzagerij. De nieuwe kaart voor 2020 bestaat uit zes modulen, drie van Gonard en drie voor Robert.
 
Tekening modulebaan 2020 | spoor Z 1:220
 
 

Module 4a&b: Nieder- en ober-Rosenthal

Om er nu een sluitende baan van te maken is rechts, nét boven het midden, nog een stukje van veertig centimeter nodig. Daar dient zich het voordeel aan van het multisquaresysteem. Want dat is een kleine module met de naam Nieder-Rosenthal. Het is voor het uitbreidingsplan van 2020 een sluitstuk.

Tekening module | spoor Z 1:220

Maar het heeft nóg een belangrijke functie als scharnierpunt voor de geschiedenis van mijn Sebastiansburcht en Elisabethkathedraal. Op die kleine module wordt namelijk rechts een module aangesloten van táchtig centimeter (2 squares) met daarop een gedeelte van het dorp Ober-Rosenthal links en een Freilicht-museum rechts. Daarin wordt de historie van de burcht en de kathedraal uitgebeeld. Het geheel ziet er dan uit zoals hieronder:

Tekening modulenbaan | spoor Z 1:220

De sporen sporen niet

Nu valt meteen op dat het geheel geen mooie rechthoek vormt zonder dat de sporen goed aansluiten. Op de kleine 40-centimetermodule van Nieder-Rosenthal zijn de sporen symmetrisch aangelegd. Eigenlijk is het een verbrede Jörger-modulekop, waardoor je deze module ook andersom kunt leggen. Maar daardoor blijft er linksonder een kleine rechthoek over. MIM biedt de mogelijkheid om daar eenvoudig een klein dioramaatje aan toe te voegen.
 
Modulenbaan met een extra diorama | spoor Z 1:220
 
Aangezien ik daar toch al weinig ruimte had voor een landelijke scène komt dat goed uit. Nu is dit een solo-operatie, maar wanneer ik de modulen weer samen met die van Gonard neerleg blijkt dat hij naast zijn module 1 dat extra stukje ook wel kan gebruiken. Zijn stukje voegt dan extra ruimte aan het fabrieksterrein toe. In dat geval ziet de kaart er weer zó uit:
 
Tekening modulebaan met uitbreidingen | spoor Z 1:220


Linksboven is nu aan Gonards module 1 een extra stukje fabrieksterrein toegevoegd en linksonder is mijn extra stukje boerenland zichtbaar. Nu nog even alle modulegrenzen aanpassen en dan is dat topografische probleem ook weer netjes opgelost.

Module 4b: Ober-Rosenthal, spoorloos!

De al genoemde tachtig centimeter module van Ober-Rosenthal behoeft enige toelichting: Op deze hele module is geen spoor te vinden! In plaats daarvan komt rechts naast het dorpsdeel het zogenaamde Freilichtmuseum. Die beeldt de geschiedenis van Roberts burcht en kathedraal uit in twee historische fasen.
Fase 1 toont de tijd nét na de Romeinen als Thal Bruec ontstaat (later de stad Thalbrück).
Fase 2 toont de middeleeuwen met de bouw van de Romaanse burcht.

 

Tekening diorama ober-Rosenthal en het Freilichtmuseum | spoor Z 1:220

Beide fasen in het Freilichtmuseum Rosenthal worden uitgebreid beschreven in de infobladen 3A en 3B over de Kathedraal & Burcht. Op de afbeelding ligt links het bovendorp Ober-Rosenthal en rechts het Freilichtmuseum
in fase 1: het post-Romeinse Thal Bruec.
of fase 2: De Romaanse burcht

Module 4a: Nieder-Rosenthal

Maar hier gaat het om die veertig centimeter Nieder-Rosenthal. Ik had ooit al een diorama gemaakt van een slot Rosenthal en nog één van het lagere deel van Nieder-Rosenthal. Die twee ga ik hier samenbrengen.

Tekening nieder-Rosenthal diorama | spoor Z 1:220

Eerst maak ik een ontwerpschets om een idee te krijgen hoe de twee oudere diorama's door een landschap met elkaar zijn te verenigen. Dat ziet er dan zó uit in een schets:

Ontwerpschets diorama | spoor Z 1:220

De schets laat in het midden een treinbrug zien over het eigenlijke Rosenthal dat links naar een haventje leidt. Dat haventje ligt straks aan de Thalsee. Op de achtergrond het slot Rosenthal en rechts is het gedeelte Nieder-Rosenthal te zien. Op de voorgrond zie je de modulekop. Die is in de schets nog niet symmetrisch. Daaronder zie je de modulekop zoals hij nu geworden is.

Ro Gonard

"Ziet er geweldig uit. Wat zou ik graag dichterbij willen wonen.."

 

Hopeloze puzzel

Inmiddels kan ik weer met negen en een halve vinger uit de voeten. Nou lijkt zo’n stukje baan een projectje om even tussendoor te doen. Dat viel tegen. Bij nader inzien moest ik het oude diorama van slot Rosenthal delen omdat de tunnel er onderdoor moest worden verplaatst. Die ligt nu veel meer naar rechts. Daardoor hield ik linksonder boven de havenweg de oude tunnelingang over die weer dicht moest.

Daar komt nu het haus Händler met weer een eigen verhaal waarover later meer. Het stond vroeger op het diorama van Ober-Rosenthal, maar moest daar weg om het bovendorp op de nieuwe 80 centimeter module te laten passen. Toen het diorama van slot Rosenthal weer één geheel was paste het niet meer bij het oude diorama Nieder-Rosenthal. Bovendien klopten de niveaus niet meer met de andere modulen. Alles werd een hopeloos ingewikkelde puzzel.

Checklist

Alleen de rails zijn simpel: 40cm dubbelspoor. De brug over het eigenlijke Rosenthal heb ik uitneembaar gemaakt.
 
Ontwerpschets uitneembare treinbrug | spoor Z 1:220
 

Door dat Rosenthal loopt de weg links omlaag naar de Thalsee en rechts omhoog naar het gelijknamige dorp. Het lastigst is om alle modulen weer naadloos op elkaar aan te sluiten. Ik maakte een checklist en werkte de hiaten één voor één af:

1. slotkant: de basis uitbreiden over de modulerand met afhangend groen.
2. dorpskant: kieren sluiten tussen dorp en slot, de bovenweg doortrekken en de modulerand verhogen.
3. voorkant hoogte van hotel MumBay op de basis aansluiten, de modulerand verhogen, vooraan afronden en bekleden met afhangend groen.
4. rechts bij het Freilichtmuseum: 10mm uitbrei-den en het talud van de torens aansluiten op de modulerand.

De échte lijst is nog wel twintig punten langer. Na eindeloos passen en meten tot alles weer klopt is uiteindelijk het sluitstuk klaar. Het detailleren komt later wel.

Sparren

Voor dat museum heb ik nogal wat sparren gemaakt van wolresten. Er is een artikel over op de website: Sparren voor een spotprijs. Zo ontstaat dan het Freilichtmuseum met huizen en woud. Dat geheel komt nogal hoog boven de rest uit. Het wordt een opvouwbare berg die straks plat in de module kan worden vervoerd.

Het haus Händler

Tenslotte nog een toelichting op het Haus Händler. Dat is het uitgangspunt geworden voor het verhaal van de dierentuin Rosenthal. Hier woont in de geschiedenis een handelaar. Hij verkoopt al sinds mensenheugenis lakens en wollen stoffen en dat zal natuurlijk wel altijd zo blijven, want wol en laken zullen de mensen altijd nodig hebben.

Mettertijd gaat de handelaar hier wat bijzondere dieren houden. Eerst lama's en kamelen voor de wol. Op een dag stelt hij een opgezette walvis op. Dat wordt door de publieke belangstelling zo’n succes dat het uitgroeit tot een dierentuin. Van die dierentuin heb ik ook een diorama gemaakt uiteraard met dieren.
 
Tekening van de dierentuin in Thalbrück | spoor Z 1:220
 

Door de intro van het nieuwe modulesysteem past deze dierentuin niet meer op module 4a. Gelukkig is het één van de verwisselbae diorama's en heeft hij nóg een plek ten zuid-oosten van de stad Thalbrück. Het verhaal van de dierentuin komt aan de orde in een aantal eigen infobladen: Zootje in Z deel 1 en deel 2.

Na talloze andere modelbouwaktiviteiten van Gonard en Robert is het nu weer tijd voor het gezamenlijke modulenplan.