De Paardenbaan

info19

Oostelijk van Thalbrück werd ooit kostbaar erts gedolven. Dat moest op transport naar de haven van stapelplaats Thalbrück die als draaischijf fungeerde voor de hele regio Thalgau. Vanaf de stad ging het vervoer over de rivier Thalfuss. Maar het gebied van de mijnen lag diep in de bergen van Oberthalgau en er waren zware hindernissen.
 
Wat in vroeger tijden als bergpad begon, met zwaar bepakte ezels, ontwikkelde zich mettertijd tot een weg. Thalgau's Erzwerken bloeiden, maar vormden ook een kostbaar transportprobleem dat de paardenbaan oploste. De eerste paardenbaan was écht een vrachtspoor, maar later kwam daar het personenvervoer bij. Het traject van Thalbrück door de mijnstreek en weer terug was een reis van wel drie dagen. Deze werd opgedeeld in dagdiensten van verschillende lengte, al naar gelang de zwaarte van de tocht. Op heuvelhalten werd van paarden gewisseld. Daar bevond zich vaak een smederij. Andere 'stations' waren hooguit stallen. Al voor 1848 werd de Thalgau Berg Bahn, TBB aangelegd over de paardenbaan. Lees meer over dit verhaal in het infoblad.
 
Download dit infoblad als p bl