St Alexandra

St. Alexandra | tweede Sebastiaansminiatuur

St Alexandra uit de Legenda Aurea, ook wel Ursula genaamd, was een prinses van Brittannia. Zij weigerde uithuwelijking door per schip een bedevaart naar Rome te maken met 11 maagden. Haar schip droeg een witte banier met een rood kruis en op de voorplecht een kruiskapel. Ze wordt gekroond afgebeeld en draagt een koningsblauw kleed waarmee ze haar meisjes als de mantelmadonna beschermt. Zelf stierf zij door een pijl van de Hunnen toen haar bedevaartsschip,  langs Keulen kwam richting Rheinbrun.


De tweede van zeven Sebastiansminiaturen toont St Alexandra. Haar naam is afgeleid van Catharina van Alexandrië. De miniatuur verbeeldt de tweede scheppingsdag, de scheiding tussen wolken en zeeën. 
Koning Ludwig II koos haar dan ook als beschermvrouwe voor zijn pronkschip. Met haar kwam hij als zeevarende koning onder bescherming van de hemelse wateren. Meer over het pronkschip St Alexandra vind je in de Reisgids bij Schip op Schaal.

Volgens een legende had St Alexandra nog meer goede eigenschappen. Zo vertelt de Historiae Thalgovensii hoe zij een onbekende burchtheer genas van een grote schande: St Alexandra genas burchtheer Baernhardt van kaalheid.