De Vliegende Mens

De vliegende mens | Z scenery 1:220

Wy berigten u heeden in het Thalgauer Tagblatt. Onlangs werden eenige Bewoners van Thalbrück met name die der Stads Gragt Odulphsgraben opgeschrikt door een merkwaardig Verschynsel, eene vliegende Mens!

Bevlogen geest

Deeze sprong, omgespt met heuse Reuzen vleugels van de opperste Hoogte der Heuvelhalte het ruime zwerk in. Meer dan eenige momenten over zweefde deezen gevleugelde Mens een deel der Stad. Daarna verzwond de Hemel bestormende Verschyning met eene diepe Duik in de Odulphsgraben. Eenige Tyd daarna verscheen de oude Man, ontvleugeld en zeer bemodderd door de Gragt, geens Zins door het Voorval ontdaan. Daarby riep hy meermalen uit: “Het is gelukt! Het is gelukt!”

De vliegende mens | Z scenery 1:220

Leonardo Da Vinçi

Pelgrims welke de Kathedraal onzer Stad bezoeken zouden kunnen denken dat het hier om eene Waanzinnige gaat. Doch, het Teegendeel is hier Waarheid: Het is de Smid onzer Stad, de bekende Heer Stern. De heer Stern is namelyk een vurig Bewonderaar van de Italiaanse Artist en Uitvinder Leonardo Da Vinçi. Bezoekers der Smid die er komen om hun kostelyk Paard te doen beslaan worden dikwyls verrast door zyne merkwaardige technische Constructies.

De vliegende mens | Z scenery 1:220

Al eerder hadden Voorbygangers hem zoo danig waar genomen op het Dak zyner Wooning met eene grote Ballon. Dit was geen gewoone Ballon, maar één met Trappers en eene Windmolen. Deezen Keer lanceerde Hy zyn Da Vinçi-achtige Uitvinding vanaf eene Ladder by zyn Smidse. Na zyne Vlugt is onze Man kletsnat de Heuvel opgestrompeld. Kwaad Gerugt meldt dat de Smid der Stad sinds de Dood zyner Vrouw en Kinderen door Waanzin is bevangen. Niets is minder Waarheid. By hem woont zyne Kleindogter, een Weeskind dat Hy verzorgt.

De vliegende mens | Z scenery 1:220

Inventieve geesten

De Heer Stern stamt uit een al zeer oud Geslagt van inventieve Geesten. Zo was daar zyn Vader die betrokken was by het op het Spoor brengen der eerste Stoomtrein tussen Fürth en Neurenberg, den Adler. Deeze was teevens de Bedenker van demontabele Sneeuwyzers voor Paarden. Ook zélf heeft de heer Stern eenige niet onbeteekende Vindingen op zijn Naam staan. Maar nu dus deeze: de vliegende Mens!

De Vliegende mens

Het valt de wel denkende Mens echter zwaar zich voor te stellen dat Hij zich met zijn Soortgenooten ooit vrij vliegende door het Luchtruim zal beweegen. In hoeverre de heer Stern derhalve beschikt over toekomstige Visie dan wel is bevangen door eene Dwaling van zijne bevlogen Geest zal nog wel Eeuwen lang een Raadsel blijven. Ons lijkt het onwaarschijnlijk dat de Mens ooit de Vleugels zal aanbinden om op Reis te gaan.

De vliegende mens | Z scenery 1:220

Meer vliegtuigen