Thalgau's Bibliotheek

Thalgau's bibliotheek | Z-modelbouw 1:220

Van weinig bibliotheken kan worden gezegd dat ze avontuurlijk zijn, maar wél van die in Thalbrück. Daar bevinden zich enerzijds de legenden van de Thalgau, maar ook de oeroude volkskroniek Historia Thalgovensii met oeroude verhalen.

Het Sekrete boek

De Thalbrückse bibliotheek is tevens het verblijf van een wel heel uniek werk, het geheimzinnige Sekrete Boek, dat hier en daar opduikt in de historie en dan weer verdwijnt. Het werd voor het eerst door de oude heer Stern  terug gevonden in 1881.

Het Secrete boek uit Thalgaus bibliotheek | Z modelbouw 1:220

Vergeten boeken

Maar het meest avontuurlijke is wel dat het héle instituut voor een periode van meer dan 32 jaar van de aardbodem was verdwenen! Van oudsher was de Thalbrückse bibliotheek gevestigd in het Sebastiansklooster van de Thalburg, waaraan die zijn latere naam te danken heeft. In 1803 werd de Sebastiansburg door Napoleon geannexeerd en brachten monniken de hele boekenberg in allerijl over naar de Einhornshöhlen. Daar was in 1789 na de zware aardbeving een nieuwe Orgelsaal ontdekt, zo genoemd naar haar druipsteenpijpen.

De Einhornshöhle | Z-modelbouw 1:220

Maar in de storm van die turbulente tijd vergaten de monniken de plek waar ze hun boeken hadden verborgen. De werken leken verloren tot in 1835 de Apadamasaal werd ontdekt met zijn honderd druipsteenzuilen en fossielen. Daar bleek wonder boven wonder de hele bibliotheek te zijn bewaard. Het was natuurlijk een geweldige ontdekking toen de boeken zonder schade uit de doeken werden gedaan.

Thalgau's boeken | Z-modelbouw 1:220

Bibliotheek in het station

Maar inmiddels was het librarium van het Sebastiansklooster hergebruikt voor een ander doel. Men bracht de kostelijke vracht literatuur toen voorlopig onder in verschillende panden in de Kunststad, maar dat bleek mettertijd onwerkbaar. Pas in 1848, toen te Thalbrück het vrij Pruisische en nogal overbemeten station werd voltooid, groeide het idee om dáár de verzameling onder te brengen. Sinds die tijd is de bibliotheek thuis langs het spoor en wordt door goed opgeleide en ervaren krachten geconserveerd. Nog altijd huisvest de bibliotheek een schat aan unieke literatuur en er is zelfs een archief van het Thalgau Tagblat. Het is kortom alleszins de moeite waard om een bezoek aan de leeszaal te brengen.

Thalgau's bibliotheek | Z-modelbouw 1:220


Lees meer in het infoblad over het maken van Station Thalbrück op schaal Z