Pelgrims op pad

Pelgrims op pad | Z-scenery 1:220

Waarom bezoeken zoveel pelgrims onze landstreken? Het is natuurlijk de Elisabeth kathedraal, zou men daarbij denken.

St Elisabeth kathedraal

Al sinds eeuwen is de St Elisabeth kathedraal geliefd bij de beminde gelovigen. Bovendien is zij thans teruggebracht in haar oorspronkelijke staat, voorzien van een nieuw interieur. Of kon het zijn dat men, gecharmeerd van Bespadani's meesterwerk Sint Michael, dat komt bekijken en men daar, bij de ontdekking van zijn nieuwe ideeën in sculptuur, ook de speerwerper wil bewonderen.

Kathedraal St Elisabeth | Z modelbouw 1:220

Van wijding naar wereld

Welnee! Niet het gewijde, maar de wereld is het die hen aantrekt. Veel pelgrims zijn nu gegaan naar de scheepswerf, waar het schip Sint Alexandra ligt te pronken. Dat heeft als oorzaak, de al bij haar leven legendarisch geworden vrouwe Alexandra! Haar rijkdom trekt, als die van een Croesus, het gewone volk aan, dat over haar diamanten heeft gehoord.

Schip St Alexandra

Het schip Sint Alexanda werd in het jaar 1609 gebouwd voor de keurvorst Maximiliaan I. In 1642 reisde het naar de Middellandse zee waar het in 1644 door Frankrijk werd geroofd. Na de oorlog werd het schip in 1651 naar Thal Fluss terug gebracht. Daar lag het op de scheepswerf zevenenzestig jaar ernstig te vervallen. Maar zeven jaar geleden werd het door een vermogende vrouw met dezelfde naam verworven.

De vrouw in kwestie, Alexandra, werd in 1688 in onze stad geboren en opmerkelijk genoeg als een van onze zonen op school onderwezen, wat haar vader had beslist. Maar zeven jaar later, inmiddels wees, vindt zij in 1714 enige diamanten, waarvan er twee jaar later één voor zevenduizend Thaler is geveild. Sindsdien is zij de trotse bezitster van het huis aan de scheepswerf, waar zij in 1718 het afgeleefde scheepswrak met haar naam verwierf.

Het schip St Alexandra | Z modelbouw 1:220

Restauratie Schip en Kathedraal

Nu wil het geval, dat het herstel hiervan parallel loopt met de restauratie van onze kathedraal. Eerst kwamen de pelgrims voor haar met daarbij een bezoekje aan de scheepswerf ter ontspanning, maar nu zijn juist zij de hoofdzaak geworden! Aan de oude haven heeft de gewiekste zakenvrouw een paviljoen laten bouwen.

Het paviljoen Sancta Alexandra | Z modelbouw 1:220

Daar kan men zich verfrissen met alllerlei smakelijke dingen waarna men een binnenschip de Thal Fluss wordt afgevaren naar de scheepswerf. Men vraagt zich dan toch weleens af waar het in de toekomst heengaat! 

Klik hieronder op het originele bericht.

Thalgau Tydinge eerste uitgave | Z modelbouw 1:220