2 Burcht & Kathedraal

2.1 Een ander beeld
2.2 Elisabethkatedraal
2.3 Sebastiansburg
2.4 Burcht en kathedraal in het museum
2.5 De domschat

Het eerste wat je doet als je in Thalbrück op het kolossale station aankomt is natuurlijk de pelgrimstocht naar de Sebastiansburg met zijn St Elisabeth kathedraal. Maar niet met rugzak en camera, want hier is het de 19e eeuw. Dus ga je op sjiek en neemt de Thalgau BergBahn (TBB). Hoog torent de sneeuw witte kathedraal boven je uit. Met het boemeltreintje tuf je omhoog de Domberg op. Je stapt uit bij een klein stationnetje met een vreemde paardenstal.

2.1 Een ander beeld

Nu volg je de anderen naar de voorzijde van de kathedraal waar het beeld van kunstenaar Bespadani, St Michaël en de draak wordt bewonderd, een ongewoon beeld! Je vraagt je af hoe ze zo'n ander beeld destijds maakten.

St michael

Lees in het infoblad: Een ander beeld het maakverhaal. Bespädani had nog een wonderbeeld in gedachten, zoals dat te Rome: het zwevende beeld

2.2 Elisabethkathedraal

Dan keer je je af van het beeld naar de voorgevels van de kathedraal en het kan bijna niet anders of er maakt zich een soort gewijde ontroering van je meester: Dit is ze nou, de St Elisabeth kathedraal...

St Elisabeth Kathedraal

Al vele eeuwen oogst de aan St Elisabeth gewijde kathedraal temidden van de Sebastiansburg te Thalbrück al de bewondering der beminde gelovigen:

1272
Het nieuwe koor wordt gesloten en plechtig gewijd aan Elisabeth de moeder van Johannes de Doper en daarmee tevens aan de kort tevoren heilig verklaarde  Elisabeth von Thÿringen

1356
Het eerste hoogaltaar geschonken door Burg Karlstein bij Praag, wordt geconsacreerd. De bouw van de Dom is dan grotendeels voltooid.

1420
Onder bewind van Handrich III worden zeven kostbare Sebastiansminiaturen voltooid. De zevende van deze miniaturen verdwijnt echter op mysterieuze wijze. Tot op de huidige dag wordt bezoekers gevraagd mee te zoeken naar deze missende miniatuur. Waar is die sinds 1420 gebleven?

1456
Het interieur van de dom wordt met fresco's verrijkt zoals het Majestas Domini. Het Rosenthaler altaar wordt feestelijk gewijd aan St Elisabeth, precies 100 jaar na het eerste altaar.

Aan de achterzijde van het Rosenthaler altaar bevindt zich het Elisabeth lied:

St Elisabeth liedLees meer over de kathedraal in het infoblad Burcht & Kathedraal 1A

2.3 Sebastiansburg

Velen die in Thalbrück de Domberg weer afgingen zullen amper hebben bedacht dat ze een burcht hebben bezocht. Sta je op het voorplein dan zijn de buitenste twee torens van een burcht. Hij lijkt te hebben gefaald in het conflict tussen de kerkelijke en wereldse macht. Maar dat is alleen schijn.

St Sebastian Burcht
Een nieuwe dag is aangebroken. Na een stevig ontbijt in het stationshotel ga je de hal uit naar rechts, te voet langs de synagoge, de Domberg op. Na een hele klim kom je door de Romeinse Burgus weer bij dat kleine stationnetje met die eigenaardige paardenstal. Maar jij volgt niet de meute naar de kathedraal. Jij gaat nu eens nét de andere kant op, mét camera en rugzak. Je ontdekt rondom de dom allemaal kasteelgebouwen. Je bent in de middeleeuwen v
oor je het weet!

St Sebastian Burcht tekening

Dan zie je hoog boven je uit de ridderzaal en woonhuizen op de resten van een donjon en een open toren. Het kan bijna niet anders of je vergeet bijna dat die kerk bestaat. Dit is hem nou, de St Sebastians burcht, de échte Thal Burg...
Lees meer in het infoblad Burcht& Kathedraal 1B 

St Sebastian Burcht

 

2.4 Burcht & Kathedraal in het museum

Nadat je de Elisabethkathedraal en Sebastiansburcht hebt bezocht ga je vandaag naar het Freilichtmuseum in Rosenthal. Met de trein kom je aan op station Rosenthal en neemt de kabelbaan naar boven. Daar staan namelijk de gebouwen die de geschiedenis van de kathedraal en de burcht laten zien. Boerderijen uit de oertijd, een houten kapel en een stenen kerk waardoor je je kunt voorstellen hoe het allemaal zo gegroeid is op de domberg."

openluchtmuseum opZ

Lees meer in het infoblad Burcht & Kathedraal 2

talbrvc

Fase 1 De Post-Romeinse tijd

Als eerste bezoek je de eerste fase: de post-Romeinse tijd. In Thalbrück praat men er wat schuchter over, maar als je hier aankomt ben je meteen al onder de indruk van dat kolossale Castrum!
Je knikt eens tegen de Romeinse schildwacht en krijgt een museumgids van een vriendelijke suppoost. Dat is een boekje met acht hoofdstukjes die elk een museale ‘site’ behandelen. Maar eerst stuurt de inleiding je naar de centrale ruimte in het Castrum voor uitleg. Daar begint dan het verhaal van Thal Bruec in de post-Romeinse tijd. Lees meer in het infoblad
Burcht & Kathedraal 3A

museum Castellum opZtalbrvc


Fase 2 De Romaanse Burcht

Bij je tweede bezoek aan Freilichtmuseum Rosenthal ga je natuurlijk eerst weer naar de hoofdingang van de Burgus waar nog altijd die Romeinen op wacht staan. Op het voorplein vind je nóg een enkeling met hetzelfde plan om het Freilichtmuseum te bezoeken. Samen kom je in het centrale woonhuis, maar nu ga jij door naar één van de ronde torens.

Toren 1 is in de Romaanse tijd flink uitgebouwd. Via een klein deurtje bestijg je de nauwe wenteltrap. Je herkent deze breed uitgekraagde toren al, want toen je de Sebastiansburg bezocht viel je die ronde uitbouw op van de oude kloosterlatrines. Dat is de laatste rest van deze Romeins-Romaanse toren. Boven in de toren begint de expositie over de historie van Thal Bruec sinds het jaar 800nChr.

openluchtmuseum 2 opZ

Hier wordt je als bezoeker duidelijk hoe de situatie is gegroeid in Thalbrück. Eerst waren er alleen boeren, daarna scheidt de adel zich af in zijn burcht. Maar ook de kerk is in opkomst en mettertijd onstaat er strijd tussen de burcht en de kathedraal op de berg.

In 1096 ziet burchtheer Sebastian III tijdens de eerste kruistocht de vestingwerken van Constantinopel. Hij vraagt de Habsburgse Keizer vergeefs om zijn kasteel uit te mogen breiden. Maar helaas, het blijft een halve burcht...


Die halve burcht staat nu in het openluchtmuseum te Rosenthal.

Het is ongelofelijk hoe ze dat doen in dit freilichtmuseum. De eerste dag bezocht je het castrum, boerderijen en een houten kerk en nu, de tweede dag, kom je door dezelfde poort en staat daar opeens de burcht met middeleeuwse torens, huizen en zelfs een complete donjon.

Lees meer in het infoblad Burcht & Kathedraal 3c (Historisch verhaal)
Lees meer in het infoblad
Burcht & Kathedraal 3b (Maakverhaal)

Toekomstige infobladen:

Burcht & Kathedraal 4: Het klooster St Sebastian
Burcht & Kathedraal 5: Van Caernarvon tot St Denis
Burcht & Kathedraal 6: Carlstein & Gestapelde Geestelijkheid

Burcht & Kathedraal 7: Domspitsen & Noodweren
miniatuur Slot Thalbrück opZ

 2.5 De domschatten

Niet elke toerist mag in de Elisabethkathedraal de domschat zien. In 1416 schilderen de gebroeders van Limburg prachtige miniaturen in les Très riches heures: hagelwitte kastelen in prachtige landschappen met een diepblauwe hemel. In het later beroemd geworden scriptorium wordt in dat jaar een zevental Sebastiansminiaturen gemaakt in die zelfde stijl. Die zijn niet openbaar, maar voor jou maakt de abt een uitzondering. Hij licht ze zelfs persoonlijk toe:

Lees meer in het infoblad Burcht & Kathedraal 8D: De Sebastiansminiaturen nawoord.

De tweede miniatuur beeldt Catharina van Alexandrië af ofwel St Alexandra. Koning Ludwig II koos deze prinses als beschermvrouwe voor zijn pronkschip. Zij verbeeldt immers de tweede scheppingsdag, de scheiding tussen wolken en zeeën. Met haar kwam hij als zeevarende koning onder bescherming van de hemelse wateren. In deel 7 van de reisgids gaat het over de bouw van het schip op schaal.

Volgens een legende van St Alexandra had zij nog meer goede eigenschappen. Zo vertelt de Historiae Thalgovensii hoe zij de onbekende burchtheer Baernhardt genas van een grote schande: kaalheid!

St Alexandra geneest Baernhardt van kaalheid. (ca990).

De miniaturen zijn niet de enige domschatten. Er volgen nog meer infobladen:
Burcht & Kathedraal 8A: Altaren, schrijnen en doksaal

Burcht & Kathedraal 8B: Muziek, orgels & orkest
Burcht & Kathedraal 8C: Glas-in-lood, Labyrinth