(Google Translate) DE  EN

Rosenthaler jubileum

jubileum4Wy berichten u heden dat voor twee dagen te Rosenthal de heer Steinmetz is gehuldigd wegens vyfentwintig jaren van ongemeene verdiensten. Dit leverde meer dan kon worden voorzien eene grote drukte op in het volksparkje voor het dorpshuis te Rosenthal.

Radio

Welaan, groot is in dit geval nogal betrekkelyk, want Rosenthal is geen stad zoals Thalbrück, maar toch.. Ofschoon de heer Steinmetz niet onbekend is, was de toestroom van het publiek uitzonderlyk groot. Dit is mogelyk het gevolg van één onzer eerderen publicaties waarin wy melden een dezer dagen geconfronteerd te zullen worden met eene nieuwe vinding genaamd Radio.

De menigte diende plaats te nemen in den open lucht, waar zitbanken waren geplaatst. Op een juist daarvoor opgericht podium was een standaard opgesteld, waaraan een apparaat was bevestigd dat men aanduidt met de naam: Micro Phone. Aan weerszyden was het podium voorzien van twee luidspreekers die wy niet anders dan als grote kisten kunnen duiden welke door hun gezoem getuigden van de aanwezigheid van electrische activiteit.

Huldiging

Aldus zou de heer Steinmetz worden gehuldigd. Iedereen ter plaatse kent de heer Steinmetz en is bekend met de byzondere plaats die hy heeft ingenomen gedurende de jaren zyner dienst. Zelf stond de hoofdpersoon er enigszins zwygzaam by. Nochtans was de heer Steinmetz zeer voorkomend in een keurige gryze costume waarin het publiek hem nog nimmer had waargenomen.

De harmonie

jubileum1

Ook de harmonie was voor de gelegenheid uitgenodigd en men speelde wel luidend alle blaasmelodieën die de heer Steinmetz zélf had uitgekozen. Getoond werd dan het herautenvaan. Twee meisjes mochten de heer Steinmetz bloemen overhandigen. Maar ach en wee, het kleinste laat precies op het grote moment haar boeketje vallen. By de mensen ontlokte dit hooguit een vertederd lachje. Slechts haar moeder had vanwege de gène even een rood hoofd.

jubileum3

De Micro Phone

De burgemeester hield een indrukwekkende toespraak welke óns de indruk gaf dat de heer Steinmetz deze niet geheel kon volgen. Overigens was deze indruk tamelyk algemeen. Niemand heeft ons er gedegen verslag van kunnen doen. Nochtans werd de heer Steinmetz gevraagd om een woord van dank uit te spreken waartoe hy het woord richtte tot de Micro Phone.

Geheel onverwacht daverde de stem van de heer Steinmetz over de mensen, gevolgd door een schril gefluit, zo hard dat zelfs de Radio-makers zelf er enigszins overstuur van raakten...

De heer Steinmetz is namelyk 25 jaar lang dorpsomroeper geweest...

jubileum2

 

Klik op de afbeelding hieronder en download het Rosenthaler jubileum als PDF.

 jubileum tag

op-zet 29/11/2018