De wijze Franc

de wijze franc


Vertaling uit de
Historieën van Thalgau
De wijze Franc
en de daden der barmhartigheid.

  Het Kind der Goedheid

vliegen001


Vertaling uit de
Historieën van Thalgau
Het kind der Goedheid
en het ontstaan des Hoofsen Ridderschap

  Der Blaue Rytter

vliegen001


Vertaling uit de
Historieën van Thalgau
De Blauwe Ridder
rooft Thalgaus dochters!

  De vliegende mens

vliegen001

Wy berigten u heeden in ons dagblad. Onlangs werden eenige Bewoners van Thalbrück met name die der Stads Gracht Odulphsgraben opgeschrikt door een merkwaardig Verschynsel, eene vliegende Mensch!

  Rosenthaler Jubileum

jubileum1

Wy berigten u heeden in ons dagblad dat voor twee dagen te Rosenthal den Heer Steinmetz is gehuldigd wegens vyfentwintig jaren ongemeene verdiensten. Dit leverde meer dan kon worden voorzien eene grote drukte op in het volksparkje.