De Vliegende Mens

vliegen001

Wy berigten u heeden in het Thalgauer Tagblatt. Onlangs werden eenige Bewoners van Thalbrück met name die der Stads Gragt Odulphsgraben opgeschrikt door een merkwaardig Verschynsel, eene vliegende Mens!

De Wijze Franc

vliegen001

Een verhaal uit de Historiae Thalgovensii om voor te dragen door een bekwaam bard.

Der Blaue Rytter

vliegen001

Een verhaal uit de Historiae Thalgovensii om voor te dragen door Edubaert.

Het Kind der Goedheid

vliegen001

Een verhaal uit de Historiae Thalgovensii om voor te dragen bij de haard.

Rosenthaler Jubileum

jubileum1
Wy berigten u heeden in het Thalgauer Tagblatt dat voor twee dagen te Rosenthal den Heer Steinmetz is gehuldigd wegens vyfentwintig jaren ongemeene verdiensten.
Dit leverde, meer dan kon worden voorzien, eene aanzienlyke drukte op in het Volksparkje voor het Dorpshuis te Rosenthal.