Thalgau's Bibliotheek

Thalgau's bibliotheek | Z-modelbouw 1:220

Van weinig bibliotheken kan worden gezegd dat ze avontuurlijk zijn, maar wél van die in Thalbrück. Daar bevinden zich enerzijds de legenden van de Thalgau, maar ook de oeroude volkskroniek Historia Thalgovensii met oeroude verhalen.

Pelgrims op pad

Pelgrims op pad | Z-scenery 1:220
Waarom bezoeken zoveel pelgrims onze landstreken? Het is natuurlijk de Elisabeth kathedraal, zou men daarbij denken...

De Wijze Franc

De wijze Franck, verhaal uit Thalgau

Een verhaal uit de Historiae Thalgovensii om voor te dragen door een bekwaam bard.

Het Kind der Goedheid

Het kind der goedheid, verhaal uit Thalgau

Een verhaal uit de Historiae Thalgovensii om voor te dragen bij de haard.

Der Blaue Rytter

Der Baue Rytter, verhaal uit Thalgau

Een verhaal uit de Historiae Thalgovensii om voor te dragen door Edubaert.

De Vliegende Mens

De vliegende mens | Z scenery 1:220

Wy berigten u heeden in het Thalgauer Tagblatt. Onlangs werden eenige Bewoners van Thalbrück met name die der Stads Gragt Odulphsgraben opgeschrikt door een merkwaardig Verschynsel, eene vliegende Mens!

Rosenthaler Jubileum

Rosenthaler Jubileum | Z scenery 1:220
Wy berigten u heeden in het Thalgauer Tagblatt dat voor twee dagen te Rosenthal den Heer Steinmetz is gehuldigd wegens vyfentwintig jaren ongemeene verdiensten.
Dit leverde, meer dan kon worden voorzien, eene aanzienlyke drukte op in het Volksparkje voor het Dorpshuis te Rosenthal.