Der Blaue Rytter

vliegen001

Vertaling van de
Historieën van Thalgau
De Blauwe Ridder
om voor te dragen
door Edubaert

  De vliegende mens

vliegen001

Wy berigten u heeden in ons dagblad. Onlangs werden eenige Bewoners van Thalbrück met name die der Stads Gracht Odulphsgraben opgeschrikt door een merkwaardig Verschynsel, eene vliegende Mensch!

  Rosenthaler Jubileum

jubileum1

Wy berigten u heeden in ons dagblad dat voor twee dagen te Rosenthal den Heer Steinmetz is gehuldigd wegens vyfentwintig jaren ongemeene verdiensten. Dit leverde meer dan kon worden voorzien eene grote drukte op in het volksparkje.

English French German Italian Spanish Swedish