info20i Station Fürth 2

Mijn diorama van station Fürth is gebaseerd op verschillende bronnen.
In deel 2 kun je lezen hoe dit op schaal Z is uitgevoerd.
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info20i Station Fürth 1

In het agrarische Bayern rijdt in 1835 de eerste Duitse trein.
Er moet een reconstructie mogelijk zijn van het eerste station Fürth...
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info20i Hotel Der Blaue Rytter

Waar eeuwen geleden reizigers rustten van de zware reis naar Oberthalgau
ontstonden halten die soms uitgroeiden tot een luxe hotel zoals der Blaue Rytter.
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info19i De Paardenbaan

Wat in vroeger tijden als een bergpad begon met zwaar bepakte ezels,
ontwikkelde zich mettertijd tot de paardenbaan naar stapelplaats Thalbrück...
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info18i De wijk Thalfluss

Het diorama Thalfluss is helemaal uit karton gemaakt, maar in verschillende technieken.
Er zijn kartonnen vakwerkhuizen, bekleed met heel dunne latjes uit fineer...
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info17i Burcht & Kathedraal 2

De infobladen St Sebastians Burcht en St Elisabeth Kathedraal gingen vooral over het
plannen en ontwerpen. Hier gaat het vooral over het bouwen van het complex opZ.
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info16i Schip op Schaal 2

Mijn keus is gemaakt: Ik ga een Duits handelschip bouwen uit de Gouden Eeuw dat indruk
maakt op de Z-toerist. Maar het wordt een fantasieschip met een realistische opzet.
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info15i Ploegen en Smijten

In modelbouwland wordt weinig aandacht besteed aan sneeuw. Het valt er
gewoon nooit. Sneeuwruimen kan op vele manieren, dus wat gaan we maken?
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info14i Warme Wagens

Wie 's-winters in het stationshotel van Thalbrück logeert vraagt zich natuurlijk
af hoe de mensen vroeger reisden in hun onverwarmde open treinen.
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info13i Treinen naar Thalbrück 1

Al in 1970 wil ik er één op mijn schaal, zo'n antieke trein, maar heel Märklin
Z-spoor bestaat nog niet. Maar dan in 1972 ontdek ik een trein op mijn schaal...
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info12iDe ware Adler

De 19de eeuw is vol contrasten. Dat is in Thalgau niet anders. Men koestert
zijn middeleeuwse kathedraal en burcht. Maar men streeft ook naar modern...
Klik op de afbeelding en Lees meer.

info11i St Sebastians Burcht

Wat brengt je ertoe om op zekere dag een burcht te bouwen? Ik weet het niet.
Ik was 12 en had zoiets nog nooit gedaan. Dat was meteen de reden...
Klik op de afbeelding en Lees meer.