wereldopZ  De wereld opZ     treinspoor  Trein & Spoor     bouwscenery  Bouw & Scenery     landboom  Land & Boom

Welkom in Thalbrück

info01

Inleiding

Welkom op station Thalbrück, de hoofdstad van de fictieve graafschap Thalgau. Alles is hier 220 maal zo klein als elders. Het hele land bestaat uit verwisselbare diorama's zodat het steeds verandert. Rechts één voorbeeldkaart.

Dit infoblad geeft je een indruk wat er te zien is: De Burcht en Kathedraal, de TEG en de modeltrein waarmee je hier kwam. In de havenwijk Thal Fluss zie je schepen opZ. Dan zijn er nog de vliegmaatschappij Thal Air en de Tallgau Erzwerke.

En er is nog veel meer...
Goeie reis en veel plezier!

 

kaart

Klik op de afbeelding en bekijk de kaart.

Download de uitgebreide versie als p bl

Bekijk meer infobladen

op-zet.nl 01/01/2018

Index

Welkom in Thalbrück
Verwisselbare Diorama's
Van Burgus...
...Tot Capellen
Kathedraal & Burcht
Station Fürth
Treinen naar Thalbrück
Schip op Schaal
De wijk Thal Fluss
Vliegen over Thalgau
Tallgau Erzwerk

Feit & Fictie

Naast de graafschap Nieder-thalgau is er ook nog een Ober-thalgau. Daar is het bergachtiger. De hele Thalgau samen is dus een fictief land. Maar het heeft het karakter van echte Duitstalige staten voor ze opgingen in het latere Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. De bedoeling is een stad te maken in een land met zijn geschiedenis. In die denkbeeldige stad kunnen we eens gaan kijken.

Het landschap is heel klein, maar de gebouwen hebben kenmerken uit de échte landen. Ze zijn geplaatst in hun eigen diorama's. Op de kaart van Niederthalgau zie je die diorama's aan elkaar gepuzzeld.

Maar nu komt de grap: Dat kan ook anders. Een aantal diorama's kun je verwisselen. Dan is het landschap weer helemaal nieuw. Opeens ligt er een jachtslot op de plek van een bergkerkje. (zie ook: Diorama's opZ modulen)

 

02 Thalbrück opZ

 

verwiselbare dioramas opZ

Verwisselbare Diorama’s

Voorbeeldje: In de noordwesthoek op de kaart van Niederthalgau liggen een bergkerkje en het jachtslot Falckenhoff. Die kun je gewoon verwisselen. De randen van de diorama's sluiten in beide gevallen helemaal aan. Links zijn ze afgebeeld, boven als tekening en onder als foto. De diorama's op de foto zijn nog niet aangekleed.
Nu heb ik setjes van drie, of vier verwisselbare diorama's die ook nog op alle andere passen. Zo ontstaat een oneindig variabele landpuzzel. Vijf van die diorama's in het bergland zijn bij voorbeeld: veeteelt, bosbouw, landbouw, wijnbouw en tuinbouw. Bij elk diorama behoort een fictief verhaal dat weer één geheel vormt met de totale historie van de graafschap Niederthalgau.

Het diorama hieronder is wel aangekleed. Het stelt de landbouw voor en bestaat uit twee modulen. Wie de grens ertussen kan opsporen mag het zeggen.

Terug naar index

 

Falckenhoff opZ

  diorama de landbouw opZ

 

Daar kwamen zy dan rond het jaar 200 op de top van ene berg met een wyds uitzicht over een lang gerekt rivierdal. Aan de andere zyde overzagen zy de bergen van Thÿria en omdat dat uitzicht zo schoon was besloten zy te graven. Zy groeven losse keien op en brokken tufsteen om mee te vullen en bouwden daar boven 't Dal, tot verbazing van de langs de rivier trekkende Bructeren, ene toren mee die zij Burgus noemden en waar vanuit zij konden zien en seinen. In het dal trok de handel langs, schande sprekend van dat tuig met zyne toren...

Van Burgus...

De historie vertelt van het ontstaan van een burcht en een kathedraal waar omheen de hoofdstad Thalbrück groeit. Die geschiedenis begint al in het jaar 200 n. Chr. met de Romeinen. Tegenwoordig schrijf je ook wel Tallbrück.

Die Romeinse toren is nu een ruïne en staat nog steeds op de zuidwestrand van de later zo genoemde Domberg. De ruïne is getekend en gemaakt van porselein en hier-naast afgebeeld op ware grootte (1:220).

Rond dit gebouw ontstaat een gehucht. Dit gehucht groeit uit tot Thalbrück, hoofdstad van de graafschap Niederthalgau. De toren zelf wordt onderdeel van een Castellum dat later uitgroeit tot een burcht. Daarin ontstaat dan in de middeleeuwen een kathedraal.

 

De Burgus opZ

 07 noordtoren St Elisabeth kathedraal opZ


05 St Elisabeth kathedraal opZ

… tot capellen

De kathedraal is opgebouwd uit een aantal losse modulen. Elke module is op schaal Z en soms verdeeld in submodulen.

 

Zo bevindt zich in de module middenschip een sub-module hoofdorgel, compleet met blaasbalgen en twee trappende monniken. Een van de twee hoofdtorens heeft als submodule een uitneembaar carillon.

Elke submodule is historisch gedocumenteerd. Ook van de burcht en de kathedraal samen is de fictieve historie geschreven. Die sluit overigens naadloos op de échte wereldgeschiedenis aan.

Terug naar index

 

08 carillon zuidtoren St Elisabeth Kathedraal opZ

 

De aan St Elisabeth gewijde kathedraal op de Sebastiansburg te Thalbrück oogst altijd al de bewondering van de beminde gelovigen uit de gehele Thalgau. Maar in de 19de eeuw als tijdens de romantiek, het gevoel voor het schilderachtige in het samenspel van natuur en architectuur is gewekt, wordt Thalbrück met zijn dom op de rots boven de rivier een druk bezocht reisdoel. Het gebouw met zijn kunstschatten trekt internationaal vele pelgrims…

Kathedraal & Burcht

sebastiansaltaar opZ


Eén van de kunstschatten is het Sebastiaansaltaar. Het bevindt zich voor het doksaal aan de viering van de Elisabethdom te Thalbrück. Op ware grootte is hij 36mm

Meer over Burcht & Kathedraal in de volgende infobladen:

 

06 St Elisabeth kathedraal opZ

 

info17 info17info17info16

 

diorama Frth opZ

Station Fürth

De romantiek van de 19de eeuw is een reactie op de industriële revolutie, de komst van treinen en fabrieken. In 1835 rijdt de eerste Duitse trein, de Adler, tussen Fürth en Neurenberg. Hiervan is een diorama met niet minder dan 220 figuren op schaal (1:220). Het eerste Bahnhoff Fürth heeft postkoetsen, een echt houten overkapping en natuurlijk de Adler loc met rijtuigen.

Het diorama is historisch correct en laat zowel de eerste situatie met paardenbedrijf zien als de latere rond 1836, wanneer de Adler personen én goederen vervoert.

TEG opZ

In dat jaar richten twee gewiekste zaken lieden in Thalbrück samen de TEG op.

Thagau
Eisenbahn
Gesellschaft

 Terug naar index

 

12 Adler opZ

 

 diorama Fürth 2 opZ

warme wagens01


14 Thalfluss loc opZ

Treinen naar Thalbrück

Pas jaren later, in 1847, komt de eerste trein in Thalbrück, maar dan groeit de bedrijvigheid ook explosief. De plaatselijke smederij Stern wordt zelfs een spoorproducent en er komen Sternwagens, rijdende restaurants Hier vind je het verhaal van een merkwaardige telg uit het geslacht Stern.

Mettertijd rijden door Thalbrück vele verschillende treinen waaronder de koningstreinen van Maximiliaan en Ludwig van Bayern en later zelfs de hoftrein van keizer Wilhelm. Vanaf 1883 rijdt de Oriënt Express er langs maar ook verschillende Rheingold-treinen en zelfs de Henschel-Wegmann is er eens geweest, zeggen ze.

 

 

Meer over dit verhaal lees je in het infoblad:
Treinen naar Thalbrück.

info13

  hoftrein opZ

 

contact

 Mijn eerste Loc

Schaal Z, 1:220, is de kleinste wereldwijd geproduceerde modelbouwstandaard. Hij werd in 1972 door Märklin geïntroduceerd, ofschoon ik al vóór 1970 op deze schaal bouwde (toeval?).
Ik was 12 toen ik mijn eerste locomotief bouwde van een pennendopje. Inmiddels is mijn verzameling gegroeid en bouw ik mijn locs, rijtuigen en goederen wagens uit andere materialen, bij voorbeeld messing.

Links zie je de hoftrein van Kaiser Wilhelm, althans mijn 6 gebouwde van de 30 (!) rijtuigen.


13 eerste locje opZ

 

Onder is het koninklijk salonrijtuig van Friedrich Willem IV van Pruisen uit 1843. Ooit was hij 1ste klasserijtuig nr.1 van de Magdeburger-Halberstädter Eisenbahn en bood plaats aan 16 reizigers. Hij werd omgebouwd bij Plug & Zoller te Berlijn en gestoffeerd door Hoftapezierer Hiltl. Het ding woog 10 ton, want het onderstel was helemaal van hout.

Op schaal is hij uitgevoerd in fotokarton en voorzien van een luxe interieur. Niet dat je dat ooit ziet als hij rijdt, maar het was gewoon onweerstaanbaar leuk om te maken.

Salonrijtuig

 


 19 staatsieschip opZ

 

Schip op Schaal

Vermeldenswaard is de bouw van een replica van het 17de eeuwse schip St. Alexandra op de werf van de havenwijk Thalfluss. Beschreven is hoe koning Ludwig von Bayern de stad bezoekt om zijn nieuwe pronkschip te bezichtigen. Ook zijn koninklijke ballonvaart is historisch vereeuwigd.

Meer over dit verhaal lees je in de infobladen:
Schip op Schaal 1 & 2


Terug naar index

        

 18 raderboot opZ

 

info02 info16

 

 

Al in de middeleeuwen is er sprake van een soort nederzetting langs de rivier. In 1436 is er voor het eerst officieel sprake van een herberg 'Steyn Bock'. Die staat bij een voor een wagen doorwaadbare plaats, een steyn. Het groeit door de eeuwen heen uit tot een gehucht.

Daar wordt de Thal Brück, de brug over de Thal Fluss, beconcurreerd door een pont die de gasten overzet als de rivier te hoog staat voor de koets.

De wijk Thalfluss

Door de komst van de trein groeit hier halverwege de 19de eeuw een hele arbeiderswijk, Thal Fluss. Er komt een haven met schepen. Daar kun je de pont eens nemen naar de overkant. Aan de andere kant van de rivier kun je het dorp Rosenthal bezoeken.

Op woensdag is daar altijd de markt. Na 1900 komen de eerste auto's die de koetsen en wagens gaan vervangen. Er komt industrie bij de stad en een rangeerterrein met een machinefabriek

 

Terug naar index

 

info18

 

diorama Thalfluss opZ

 

ballon opZ05 

    Lees meer over de ballon in:
    Ludwig II's pronkballon

Vliegen over Thalgau

Er komen vliegtuigen bij, maar door de toename van het toerisme blijven ook de ballonvaarten. Bijzonder is het verhaal van de Do-X uit 1929, een reusachtige Flugboot die in de vroege jaren dertig kwam aandrijven over de Thalsee.

 

Terug naar index

 

28 junkers 52 opZ

thal air opZ

 

29 tallgau erzwerk opZ

Tallgau erzwerk

Het verhaal eindigt in de moderne tijd. Dan is het stoomtijdperk in Niederthalgau verleden tijd.
Het is nu nog de bestuurlijke regio Tallgau.
We doen één uitstapje naar
Tallgau Erzwerk.

TE opZ

32 tallgau erzwerk opZ
 

Download de uitgebreide versie als p bl

 op-zet 01/01/2018