Station Thalbrück 1

info31

Er is een Spaanse griep opgedoken die je noodzaakt een quarantâine door te brengen in stationshotel Thalbrück. Die tijd gebruik je om de historie van het station zelf te doorgronden.

Naast mijn diorama van station Fürth* zou ik graag een stationsdiorama van Thalbrück maken in het jaar 1844. Aangezien Thalbrück een fictieve stad is neem ik de analyse van het neo-Gotische pronkstation van Neurenberg uit diezelfde tijd als voorbeeld. Het wordt geen imitatie, maar een station als type, dat laat zien hoe vreemd zulke bouwwerken waren, vergeleken met de bouwstijl van het land. In het infoblad Station Thalbrück deel 2 vind je het maakverhaal opZ.
Download dit infoblad als p bl

* Zie infobladen Station Fürth deel 1 en deel 2.