Station Thalbrück 1

info31

De griep pandemie noodzaakt je tot quarantâine in je hotel! Die tijd gebruik je dan maar om de historie door te nemen van station Thalbrück zelf.

Naast mijn diorama van station Fürth* zou ik graag een stationsdiorama van Thalbrück maken in het jaar 1848. Aangezien Thalbrück een fictieve stad is neem ik de analyse van het neo-Gotische pronkstation van Neurenberg uit diezelfde tijd als voorbeeld. Het wordt geen imitatie, maar een station als type, dat laat zien hoe vreemd zulke bouwwerken waren, vergeleken met de bouwstijl van het land. In infoblad Station Thalbrück deel 2 vind je het maakverhaal opZ.
Download dit infoblad als p bl

* Zie infobladen Station Fürth deel 1 en deel 2.