Station Fürth 2

info22

Het is de interessante situatie van Station Fürth, halverwege 1836, die ik wil uitbeelden opZ. Dit maakverhaal volgt de reconstructie uit het infoblad Station Fürth deel 1, waarin zoveel mogelijk gegevens zijn verenigd.

Het diorama is voor een groot deel gebaseerd op het onderzoek van C. Karlinger, maar ook op andere bronnen zoals prenten van bijvoorbeeld Geissler en Lechner. Het bijzondere is wel de schaal 1:220 en het feit dat er zo'n 220 figuren bij komen om de zaak te verlevendigen.

Download dit infoblad als p bl