9 Het bergland Oberthalgau

Falckenhoff opZHet bergland Oberthalgau is een voorportaal van de alpen. In de middeleeuwen was dit grimmige landschap dicht bebost met keien en doornstruiken. Waar de torenvalk heerste was ook een typische plek voor een jachtslot. In 1158 wordt zo'n slot, de Falcken Hoff, al genoemd in een schenkingsakte van Friedrich I van Barbarossa. Dat slot Falckenhoff vind je nu nog terug samen met een bergkerkje in een tweetal diorama's. Je vindt het in het toekomstige infoblad: Slot Falckenhoff en de Bergkerk.

Waar aan zachtruisende beekjes het korenklokje groeide ontstond ook de graanschuur van de Thalgau. Hier is het rustige landleven doorweven met volksverhalen over de bajuwaren of bayer die hun inhalige pachtheren trotseren en God zien in de natuur. Je vindt ze in het infoblad Diorama Heuvelweide.

Waar in die eeuwen reizigers rustten van de zware reis ontstond een heuvelhalte. Vaak waren ze niet meer dan een pleisterplaats met een smid die de postkoets oplapte. Later ontstond dan een stationnetje van de Bergbahn TBB. Lees meer over zo'n heuvelhalte in het infoblad Diorama Heuvelhalte

Soms groeide zo'n halte uit tot een reisoord met een heuvelhotel zoals de Blaue Rytter. Die naam stamt uit de Historiae Thalgovensii, een bundel zeer oude volksverhalen. Door heel Thalgau staan bordjes die naar die verhalen verwijzen. Meer hierover vind je in het infoblad: Diorama Heuvelhotel.

bord der blaue Rytter